info@RICRODTEKNIKSERVICE.se

Ring eller mejla oss

Vad vi gör med kunden i fokus…

Vårt koncept är en komplett byggservice enligt kundens önskemål och alltid med hög kvalitet på jobben, ett resultat av yrkesskicklighet, noggrannhet och bra leverantörer.

El, VVS, Ventilation, med flera, beroende av projektens art och utbredning

Genom vår kompetens, långvarig yrkeserfarenhet, smidigare organisation kan vi ofta utföra hela entreprenaden till lägre kostnad.

Fördelen är smidigare projekthantering, minskade kostnader och större trygghet. Bara en kontakt istället än flera. Enklare administration och tidsbesparing.

Exempel för våra vanliga uppdrag är t.ex.elektriska installationer och ventilationssystem.  Konsultation, ventilationslösningar, mättning, projektering och ändring från graviditets till mekanisk ventilation, FTX System med värme och värmeåtervinning, termostatstyrda tilluftsventiler, elinstallationer, utebad, bastu,  JFB, elbilladdare, m. flera.Grön avdrag, ROT

VVS certifierade yrkesmän

Certifierad hos Elsäkerhetsverket

Allriskförsäkring 1 M, Ansvarsförsäkring 10 M