info@RICRODTEKNIKSERVICE.se

Ring eller mejla oss

Vad vi gör med kunden i fokus

Vårt koncept är en komplett byggservice enligt kundens önskemål och alltid med hög kvalitet på jobben – ett resultat av yrkesskicklighet och noggrannhet

Bygg, El, VVS, Ventilation & FTX system, med flera, beroende av projektens art och utbredning

Genom vår kompetens, långvarig yrkeserfarenhet, smidigare organisation och certifieringar kan vi ofta utföra hela entreprenaden själva till lägre kostnad.

Fördelen för kunden är smidigare projekthantering, minskade kostnader och större trygghet. Enklare administration och tidsbesparing.

Exempel för våra vanliga uppdrag är t.ex. bygg och ventilationssystem, projektering och ändring från graviditets till mekanisk ventilation, FTX system med värmeåtervinning, termostatstyrda tilluftsventiler, elinstallationer, elcentraler, elbilladdare.  

Certifierad behörigt elinstallationsföretag hos Elsäkerhetsverket

VVS certifierade yrkesmän

Möjlighet till ROT avdrag

Allriskförsäkring 1 M, Ansvarsförsäkring 10 M

Vi är alltid redo att avhjälpa våra kunder med deras byggprojekt, vvs, ventilation och elinstallation behöv.